Notes on व्याकरण | Grade 8 > Nepali > आव्हान | KULLABS.COM

व्याकरण

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on व्याकरण

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

व्याकरण

  • माथिको\ पाठमा ‘हात, माटो, मुठी जस्ता धेरै नाम शब्दहरु प्रयोग भएका छन् | पाठबाट दस ओटा नाम शब्दहरु खोजेर लेख |

उत्तर – मन, आँखा, देश, मुटु, बलभद्र, बिर्खे, आँगन, युग, रामबहादुर, गुराँस

 

  • उदाहरण हेरी अकरण क्रियापद प्रयोग गरि देशको बारेमा पाँच ओटा वाक्यहरु लेख :

उराहरण = रामबहादुर विदेश जानु हुदैन |

वर्षामा जुठे, बिर्खे र सानीहरु अब  भिज्नु हुदैन |

मेची महाकाली कतै पनि’ अलिकति देश दुख्नु हुदैन |

कसैका पनि आखाँहरुबाट पीडाका थोपाहरु खस्नु हुदैन |

उत्तर – अब देशले दु:ख पाउनु हुदैन | देशले अब थिचोमिचो सहनु हुदैन | विकासका गतिहरु अब रिकिनु हुदैन | शिक्षा, यातायात, संचार, स्वास्थ्य आदिको विकासमा बाधा पुग्नु हुदैन | अब कसैले देश छोडेर विदेश जानु हुदैन |Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON व्याकरण

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note