Notes on प्रकृति र वातावरण | Grade 8 > Nepali > प्रकृति र वातावरण | KULLABS.COM

प्रकृति र वातावरण

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on प्रकृति र वातावरण

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

 पदयोग – एउटा पदमा अर्को पद गसिने वा जोडिने पदयोग भनिन्छ | पदयोग  हुदा ती पदमा जोडिन आउने चिन्ह वा पदलाई एउटा डिकमा लेखिन्छ | समस्त शब्द, दृत्व भई वनेका शब्द, अकरणको ‘न’ सयुत्त क्रियापदहरु अनुकरणात्मक शब्द सामान्य पक्षका कालसूचक प्रत्ययहरु आदिको पदयोग हुन्छ |

उदाहरण = हिजोदेखि, कालीमाटी, आत्मपरक

पदवियोग = एक पदमा अर्को पद नगांसिने वा नजोडिने प्रक्रियालाई पदवियोग भनिन्छ | पदयोग हुदा ती चिन्ह वा पदलाई एउटा डीकोमा नलेखी अलग – अलग डीकोमा लेखिन्छ |

उदाहरण – देखा पर्छ, शुभ कामना, गर्न सक्छ

 तलका वाक्यहरु पढी करण भए अकरण र अकरण भए करणमा बदल;

 १) मानिसले प्रकृतिलाई जोगाउन सक्छ |

उत्तर -मानिसले प्रकृतिलाई जोगाउन सक्दैन |

२) पृथ्वीमा प्राप्त सम्पदा सबैका लागि आवश्यक पर्छ |

उत्तर -पृथ्वीमा प्राप्त सम्पदा सबैका लागि आवश्यक पर्दैन |

३) मानिसले प्रकृतीलाई बिगारेको छ |

उत्तर -  मानिसले प्रकृतीलाई बिगारेको छैन |

४) मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतीको विनाश समेटीएको छैन |

उत्तर - मानवीय उन्नतिभित्र प्रकृतीको विनाश समेटीएको छ |

५) मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नुपर्छ |

उत्तर - मस्तिष्कले सुन्दर प्रकृतिको कल्पना गर्नुहुदैन |

६) मानिसले बुद्धिले बाँच्छ |

उत्तर - मानिसले बुद्धिले बाँच्दैन |

७) खाने कुरामा अखाद्य रसायन मिसिदैंन |

उत्तर - खाने कुरामा अखाद्य रसायन मिसिन्छ |

८) स्रोत र साधनको समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्छ |

उत्तर - स्रोत र साधनको समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्दैन |

९) घर र विद्यालय वरिपरी बिरुवा रोपीएको छैन |

उत्तर - घर र विद्यालय वरिपरी बिरुवा रोपीएको छ |

१०) मानिसले वातावारणको सुरक्षा गरेको छ |

उत्तर - मानिसले वातावारणको सुरक्षा गरेको छैन |

 पदयोग र पदवियोग भएका १० /१० ओटा शब्द खोजेर लेख :

पदयोग

 सृष्टिक्रमसंगै, प्रणालीभित्र, संरक्षणको, परिणामस्वरूप, क्रियाकलाप, फलस्वरूप, अध्ययनशील,आमासंग, घरमा,  नाटककार, तिमीलाई, तलतिर

पदवियोग

 पृथ्वी वरिपरीको, गर्न सक्छ, देखा पर्छ, उदेश्य पूर्ति, शुभ कामना, न तल न माथि, नेपाल सरकार, जानेछ, मानव धर्म, रामका लागिQuestions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON प्रकृति र वातावरण

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note