Notes on अज्ञात पक्ष | Grade 7 > Nepali > साथीलाई चिठी | KULLABS.COM

अज्ञात पक्ष

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on अज्ञात पक्ष

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

अज्ञात पक्ष   - कुनै काम विगतको समयमा भइसकेको तर अहिले आएर मात्र थाहा पाइएको अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई अज्ञात पक्ष भनिन्छ| अज्ञात पक्ष  जनाउनका लागी धातुमा एछु , एछौ , एछ्स ,एछ आदि जोडिएर अज्ञात बनेका हुन्छन्|

सूत्र : धातु + ए + 'छ' क्रियारूप 

खा  + ए  छु = खाएछु 

मैले बासी रोटी खाएछु|

खा + ए छन्  = खाएछन |

उनीहरुले गोरुको मासु खाएछन|

खा + ए छ = खाएछ

रामले सुगुरको मासु खाएछ|.

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON अज्ञात पक्ष

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note