Notes on करण , अकरण र कर्तृ,कर्म वाच्य | Grade 7 > Nepali > प्रकृतिको सुन्दर स्थल :खप्तड | KULLABS.COM

करण , अकरण र कर्तृ,कर्म वाच्य

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on करण , अकरण र कर्तृ,कर्म वाच्य

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

 • Note
 • Things to remember

१) कारण –

    कुनै पनि सकारात्मक अर्थ बुझाउने वाक्यलाई कारण भनिन्छ | यसले हो वा छ भन्ने सकारात्मक अर्थ दिन्छ |

जस्तै :-

 • राजन नेपाली पढ्छ |
 • दिपा ज्ञानी छे |
 • आमा हिँडेर जाँदै हुनुन्हुछ |
 • पानी परे बाली सप्रिन्छ |
 • सन्दिप क्रिकेट खेल्थ्यो |

२) अकारण :-

    कुनै पनि नकारात्मक अर्थ बुझाउने वाक्यलाई अकारण भनिन्छ | यसले होइन भन्ने नकारत्मक अर्थ दिन्छ | जस्तै :-

 • राजन नेपाली पढ्दैन |
 • दिपा ज्ञानी छैन |
 • आमा हिँडेर जाँदै हुनुन्हुन्न |
 • पानी परे बाली सप्रिंदैन |
 • सन्दिप क्रिकेट खेल्दैनथ्यो|

)कर्तृ वाच्य

कर्तृ वाच्य भनको वाक्यमा कर्ता प्रधान हुने वा कर्ता अनुसार क्रियामा लिङ्ग,पुरुष,वचन भई कर्ता र क्रियाबिच  पद्संगति हुने वाच्यलाई जनाउछ| कर्तृ वाच्यको क्रियापद सकर्मक वा अकर्मक दुवै हुन्छ|जस्तै

म खाना खान्छु|

रीता पाठ पढ्छे |

तिमी गीत गाउछौ|

हरि नाच्यो |

४)कर्म वाच्य

कर्म  वाच्य भनको वाक्यमा कर्म  प्रधान हुने वा कर्म  अनुसार क्रियामा लिङ्ग,पुरुष,वचन भई कर्ता र क्रियाबिच  पद्संगति हुने वाच्यलाई जनाउछ| कर्म  वाच्यको क्रियापद सकर्मक  हुन्छ|जस्तै

हरिद्वारा लेख लेखिदैन|

खाजा खाइयो |

चोर पक्रियो |.

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON करण , अकरण र कर्तृ,कर्म वाच्य

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note