Notes on सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष | Grade 7 > Nepali > साहित्यकार झमक | KULLABS.COM

सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

सामान्य वर्तमान-कुनै काम अहिलेको समयमा हुने वा भईरहेको अवस्था जनाउने पुरा हुनु  तर पुरा हुनु वा नहुनुका वारेमा केही नबताउने क्रियापदको  पक्षलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ| सामान्य वर्तमान पक्ष जनाउन धातुमा छु,छौ,छस्, आदि प्रत्ययहरु  जोडिन्छन् |जस्तै

क) म भात खान्छु |

ख) तिमी घर जान्छौं|

अभ्यस्त काल -कुनै काम विगतको समयमा नियमित रुपमा भएको तर अहिले त्यो नभएको अवस्था जनाउने क्रियापदलाई अभ्यस्त काल भनिन्छ| अभ्यस्त काल जनाउनका लागी  धातुमा थे, थि, थिस थ्यौ आदि जोडिएर बनेको हुन्छन् |जस्तै

क) म कविता पढ्थे |

ख) रिता कविता पढ्थी | .

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note