Notes on प्रेरणार्थक | Grade 10 > Nepali > बैशाख | KULLABS.COM

प्रेरणार्थक

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on प्रेरणार्थक

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember
  • Exercise

 

प्रेरणार्थक वाक्य :

    कुनै पनि काम आफूले नगरेर अन्यबाट काम गर्न लगाउने अथवा काम कसैबाट प्रेरित भएर भएको हो भन्ने अर्थ बुझाउन गरिएको वाक्य, क्रियापद वा अन्य शब्दमा गरिने परिवर्तनलाई प्रेरणार्थक वाक्य भनिन्छ | प्रेरणार्थक क्रियाले कर्ताबाट कार्य नभई उसले अरूलाई कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरेको कुरा स्पष्ट देखाएको हुन्छ | यस्तो वाक्यमा प्रेरणात्मक धातुबाट बनेका क्रियापदको प्रयोग हुन्छ |

जस्तै :-

  • तिमी भाइलाई नचाउँछ्यौ |
  • म विपिनलाई निकै काम गराउँछु |
  • सरूले रचनालाई हँसाइन् |
  • शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई व्याकरण पढाए |

 

माथिका उदाहरणहरूमा प्रेरणार्थकको रचना यसरी गरिएको छ :

 

प्रेरक कर्ता    प्रेरित कर्ता (कर्म)     प्रेरणार्थक क्रियापद          धातुको संरचना

तिमी         भाइ                        नचाउँछ्यौ                     नचाउ (नाच् + आउ)

म             विपिन                     गराउँछु                         गराउ (गर् + आउ)

सरू           रचना                       हँसाइन्                         हसाउ (हास् + आउ)

शिक्षक      विद्यार्थीहरू              पढाए                            पढाउ (पढ् + आउ)

 

   •   कुनै पनि काम आफूले नगरेर अन्यबाट काम गर्न लगाउने वाक्य, क्रियापद वा अन्य शब्दमा गरिने परिवर्तनलाई प्रेरणार्थक वाक्य भनिन्छ |
  • यस्तो वाक्यमा प्रेरणात्मक धातुबाट बनेका क्रियापदको प्रयोग हुन्छ |
.

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON प्रेरणार्थक

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note