Notes on मित्रता | Grade 8 > Nepali > मित्रता | KULLABS.COM

मित्रता

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on मित्रता

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

पुरुष

 व्यक्तिलाई बुझाउने शब्दलाई पुरुष भनिन्छ | वत्ता, श्रोता र विषयलाई भुझाउने शब्द पुरुष भनिन्छ | यसले क्रियाक आधारमा कर्ता र क्रिया विचमा सम्बन्ध स्थापना गरि व्यक्ति वा कर्ताको भेद देखाउने पदहरुलाई पुरुष भनिन्छ |

पुरुषलाई तिन भागमा बिभाजन गर्न सकिन्छ |

  • प्रथम पुरुष
  • दृतीय पुरुष
  • तृतिय पुरुष

१)प्रथम पुरुष – प्रथम पुरुषले बोल्ने वा लेख्ने अर्थात् आफैलाई बुझाउदछ |जस्तै – म, हामी

म गीत गाउँछु

२) दृतीय पुरुष– यसले सुन्ने व्यक्ति वा श्रोतालाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ |जस्तै – तिमी तपाई

तिमि खेल खेल्छौ |

३) तृतिय पुरुष– तृतीय पुरुष अन्य वस्तु तथा विषयवस्तुसंग सान्दर्भिक भएर आउछ | जस्तै  ऊ, त्यो यो

तिनीहरु कति हाँसेका हुन् |

आदरगत संगीत – नाम सर्वनाम र क्रियापदले सङ्केत गर्ने व्यक्तिको सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा व्यत्त गर्ने शब्द तथा त्यसको संगीतलाई आदरार्थी भनिन्छ |

उदाहरण – अनादर = ऊ, त्यो

मध्यम आदर = तिमि, उनी, तिनी

उच्च आदर = तपाई, उहाँल

 . कोष्ठकमा दिइएको सङ्केतका आधारमा तलका वाक्यहरु परिवर्तन गर :

म तिमीलाई नै दिन्छु | ( तृतिय पुरुष )

उत्तर – ऊ तिमिलाई नै दिन्छ |

तपाईसंग भएको शस्त्रास्त्र विद्या दिनुहोस | ( मध्यम आदरए)

उत्तर –तिमीसंग भएको शस्त्रास्त्र विद्या देऊ |

उनी त्यहाँबाट उठेर हस्तिनापुरतिर लागे | ( उच्च आदर )

उत्तर – उहाँ त्यहाँबाट उठेर हस्तिनापुरतिर लाग्नुभयो |

हामीले निकाल्न सकेनौ | (दृतीय पुरुष)

उत्तर – तिमीहरुले निकाल्न सकेनौ |

उनको अनुहार गुराँस जस्तै रातो भयो | ( अनादर)

उत्तर – उसकोअनुहार गुराँस जस्तै रातो भयो |

तिमी  त सामान्य ज्ञान र शिष्टता नभएका रहेछौ | ( प्रथम पुरुष )

उत्तर – म त सामान्य ज्ञान र शिष्टता नभएको रहेछु |

 

 

 

 Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON मित्रता

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note