Notes on lesson on नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपाल नै नरहे | kullabs.com

नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपाल नै नरहे

कविता 

Notes

नेपाली वर्ण (कथ्य र लेख्य) को पहिचान

भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थ भेदक एकाइ वर्ण हो। अर्थात वर्ण भाषाको लघुतम विभेदक एकाइ हो। यस नोट भित्र वर्णको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। साथै स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण र तिनको प्रकारको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।