Notes on lesson on सहिदहरुको सम्झनामा | kullabs.com

सहिदहरुको सम्झनामा

कविता 

Notes

सहिदहरूका सम्झनामा

यस नोटमा भूपी शेरचन सम्मान/पुरस्कारसेवा, पेसा र संलग्नता भूपी शेरचनका प्रकाशित कृतिहरूर कविताको मूल भाव उल्लेख गरिएको छ |

पदयोग र पदवियोग

यस नोटमा पदयोग र पदवियोगको बारेमा व्याख्या गरिएको छ साथै पदयोग हुने अवस्था र पदवियोग हुने अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ |