Notes on lesson on इमानसिंह चेमजोङ | kullabs.com

इमानसिंह चेमजोङ

जीवनी 

Notes

इमानसिंह चेमजोङ

- यस नोटमा इमानसिंह चेमजोङको शिक्षा, सेवा ,कृतिहरू बारेमा उल्लेख गरिएको छ|

कारक र विभक्ति

- यस नोटमा कारकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ |कारकलाई निम्न छ भागमा विभाजन गरिएको छ ति हुन् कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक, सम्प्रदान कारक :अपादान कारक र अधिकरण कारक | साथै विभक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ |