शब्द र शब्दवर्ग

Subject: नेपाली

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 2
  • Videos 0
  • Exercises 0
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

Notes

शब्दको परिचय र वर्गीकरण

स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुने भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थपूर्ण एकाइलाई शब्द भनिन्छ। शब्द र पदलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ तर यी दुवैमा पनि सुक्ष्म भिन्नता छ। Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.