व्याकरण

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

व्याकरण

व्याकरण

  • उदाहरणमा दिए जस्तै गरी तल दिइएका निपातहरुलाई वाक्यमा प्रयोग गर :

सुरु गर्ने हो त | लौ त अब परिचय खेल सुरु हुन्छ | ल तिमि आफ्नो परिचय देऊ | अब टिभी खोल्नुस न |

नि, पो, क्यारे, त, ल, लौ, न, खै, रे, है, अँ, अहं, नै

 

उत्तर – नि = लौ न नि आज आज कत्रो पानी परेको ?

पो = यसपालिको परिक्षामा त मनिषा पो प्रथम भइछे |

क्यारे = रिता त घर जान्न क्यारे |

त = उनी आजै गाउँ गए |

लौ = लौ म त घर तिर लागे |

न = लौ उसको विजोक भएछ |

खै = खै, दाइ मलाई बाटो छोड्दिनुहोस् |

रे = सुरेश त जापान गयो रे नि |

है = भोलि चाडै आऊ है साथी |

अँ = अँ म त कतै पनि जान्न |

अहं = अहं मलाई मम खान पर्दैन |

नै = भोलि नै तिमि मेरो घरमा आउनु है |

  • कुनै पाँच ओटा इच्चार्थक क्रियापदहरु टिप् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर :

उत्तर – गरौ = हामी सबै मलेर देशको सेवा गरौ |

पढौ = हामी सबैले किताब पढौ |

गरुन् = भगवानले हामी सबैको रक्षा गरुन् |

हासौ = हामी सबै एकै पटक हासौ |

बुझौ = हामीले सत्य कुरा बुझौ |

 

  • पाठमा ‘देऊ, खेल, ल्याऊ, जस्ता आज्ञार्थ क्रियापदहरु प्रयोग भएका छन् | पाठ भएका यस्ता क्रियापदहरु खोज र कापीमा लेख |

उत्तर – खोल, गर्नुहोस, देऊ, रोक्नुहोस्, नरोक्नुहोस्, ल्याऊ, खोज्नुहोस्, आऊ |

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.