ग्रन्थचित्र

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

ग्रन्थचित्र

अभ्यास

 तालिका बनाएर सबै काल र पक्षमा के कस्ता हुन्छन् देखाऊ |

 

 

काल

            पक्ष

अपूर्ण

पूर्ण

अज्ञात

अभ्यस्त

वर्तमान

 

खान्छौ

 

खादै छौ 

खाएकोछौ 

 

 

Nepal's Largest Virtual Event Abroad Studies Opportunities

भूत

 खायौ 

 खादै थियो 

 खाएको थियो 

 खाएछौ

 खान्थ्यौ

भविष्यत्

 खाने छौ 

 खादै हुने छौ 

 खाएका हुने  छौ 

 

 

  पाठवाट वर्तमान र भूत कालका पाँच पाँच ओटा वाक्यहरु टिप् र ति वाक्यलाई भविष्यत कालमा वदल |

उत्तर – वर्तमानकालका पाँच वाक्य

 • उसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका रुपहरु देखेको छु |
 • प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको छ |
 • आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले विभिन्न कलासंग परिचित हुने मैका पाएका छौ |
 • हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरु हेर्छौ |
 • यस्ता ग्रन्थ चित्रहरु ज्यादै सुक्ष्म रुपमा कोरीन्छन् |

भूत कालका वाक्यहरु

 • छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसले आफुलाई आवश्यक पर्ने चित्रहरु हातले कोर्थे |
 • प्राचिन कालदेखि नै ग्रन्थकोबाहिरी गातामा चित्र बनाइन्थियो |
 • त्यस्ता चित्रहरु हस्तलिखित ग्रन्थहरुमा लेखीएका विषयवस्तु र भावसंग मिल्ने खालका हुन्थे
 • प्राचिन समयमा ग्रन्थमा गत बनाउन प्राय : काठका चिल्ला फल्याकहरु प्रयोग गरिन्थे |
 • यो चित्र वि. स. ९७७ मा राजा शङकरदेवको समयमा बनाइएको थियो |

 

उक्त वाक्यलाई भविष्यतकालमा परिवर्तन गर्दा

 • उसले आफु जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका रुपमा देखेको हुने छ |
 • प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको हुनेक्छ |
 • आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले भिविन्न कालसंग परिचित हुने मैका  पाएका हुनेछौ |
 • हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरु हेर्नेछौ |
 • यस्ता ग्रन्थचित्रहरु ज्यादै सुक्ष्म रुपमा कोरीएका हुनेछन् |
 • छापाखानाकोआविष्कार हुनु भन्दा पहिले मानिसले आफुलाई आवश्यक पर्न चित्रहरु हातले कोर्नेछ|
 • प्राचिन कालदेखिनै ग्रन्थको बाहिरी गातामा चित्र बनाइनेछ |
 • त्यस्ता चित्रहरु हस्तलिखित ग्रन्थहरुमा लेखीएको विषयवस्तु र भावसंग मिल्ने खालका हुनेछन् |
 • ग्रन्थ गाता बनाउन प्राय : काठका चिल्ला फल्याकहरु प्रयोग गरिनेछ |
 • यो चित्र वि.स.९७७ मा राजा शङकरदेवको समयमा बनाइएको हुनेछ |

 कोष्ठमा दिइएको सङकेतको आधारमा तलका वाक्यलाई बदल ;

महेश ग्रन्थ चित्र हेर्छ | ( अपूर्ण भाविस्यत )

उत्तर - महेश ग्रन्थ चित्र हेर्दै हुनेछ |

सरोजले राम्रो चित्र बनाउछ | ( अभ्यस्त भूत )

उत्तर – सरोज राम्रो चित्र बनाउंथ्यो |

फुर्वा खुरुखुरु चित्र कोर्छ | (अपूर्ण भविस्यत )

उत्तर – फुर्वा खुरुखुरु चित्र कोर्दै हुनेछ |

हामी दृश्य चित्र हेर्छौ ( अभ्यस्त भूत

उत्तर – हामी दृश्य चित्र हेर्यो \

उसले राम्रो चित्र बनायो | ( पूर्ण वर्तमान )

उत्तर – उसले राम्रो चित्र बनाएको छ |

सरिताले पौवाचित्र हेरिन् | ( अपूर्ण वर्तमान )

उत्तर – सरिताले पौवाचित्र हेर्दै छन् |

उनीहरुले सङग्रहालयमा चित्रहरु हेरेछन् | ( पूर्ण भविष्यत् )

उत्तर - उनीहरुले सङग्रहालयमा चित्रहरु हेरेका हुनेछन् |

मैले ‘ग्रन्थचित्र’ पाठ पढेँ | ( अपूर्ण वर्तमान )

उत्तर – म ‘ग्रन्थचित्र’ पाठ पढ्दै छु |

 कोष्ठमा दिएको धातु र सङकेतको आधारमा खाली ठाउँ भर |

 • सीता राम्रो चित्र .....| ( बनाऊ ; अपूर्ण भूत )

उत्तर - सीता राम्रो चित्र बनाउदै थिइन् |

 • उसले ताम्रपत्रमा चित्र ......| ( कोर् ; अभ्यस्त भूत )

उत्तर - उसले ताम्रपत्रमा चित्र कोर्थ्यो |

 • सन्तमान धेरै पौवाचित्र .....| ( बनाऊ ; अपूर्ण भूत )

उत्तर - सन्तमान धेरै पौवाचित्र बनाउदै थियो |

 • पासाङले राम्रा राम्रा चित्र .....| ( कोर् ; पूर्ण वर्तमान )

उत्तर - पासाङले राम्रा राम्रा चित्र कोर्दै छ |

 • तिनीहरु छठ पर्वमा धेरै चित्र ......| ( बनाउ सामान्य भविष्यत )

उत्तर - तिनीहरु छठ पर्वमा धेरै चित्र बनाउनेछन् |

 • रामलखनले चित्रमा रङ.........| ( भर ; पूर्ण भविष्यत )

उत्तर - रामलखनले चित्रमा रङ भरको हुनेछ |

 • सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र......... | ( ल्याऊ ; अज्ञात भूत)

उत्तर - सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र ल्याईछन् |

 • हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न...... (सिक् ; सामान्य भविष्यत )

उत्तर - हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न सिक्नेछौ |

 

५.भविष्यत कालमा क्रियापदहरुको प्रयोग गरी पाँच वाक्यमा आफ्नो लक्ष्य बताऊ |

उत्तर – म भविष्यमा चिकित्सक बन्नेछु | आमाबालाई चिकित्सकको महत्वबारे बताउनेछु | उहाहरुले पढ्नका लागि पैसा ऋण दिनुहुनेछ | म मिहिनेत गरी पढ्नेछु | म मिहिनेत गरी पढ्नेछु | डाक्टर भएपछि गाउँमा गएर रोगिहरुको सेवा गर्ने छु |

उत्तर भन :

क) मानब मनलाई लोभ्याउने कला कुन कुन हुन् |

उत्तर - मानब मनलाई लोभ्याउने कला चित्रकला,मुर्तीकला, वस्तुकाल र नर्त्यकाल हुन्

ख)ग्रन्थ चित्र ललित कलाको कुन भेदअन्तर्गत पर्दछ ?

उत्तर –ग्रन्थ चित्र ललित कलाको दृश्यभेद अन्तर्गत पर्दछ |

ग ) कस्ता चित्रलाई गाताचित्र भनिन्छ |

उत्तर – ग्रन्थको बाहिरी गातामा बनाइने चित्रलाई गताचित्र भनिन्छ |

 घ )ताडपत्र कसरी तयार पारिन्छ ?

उत्तर –ताडपत्र ताड रुखका लामा लामा पात सुकाएर तयार परिन्छ |

 

Things to remember
 • It includes every relationship which established among the people.
 • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
 • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
 • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.