ग्रन्थचित्र

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

ग्रन्थचित्र

अभ्यास

 तालिका बनाएर सबै काल र पक्षमा के कस्ता हुन्छन् देखाऊ |

 

 

काल

            पक्ष

अपूर्ण

पूर्ण

अज्ञात

अभ्यस्त

वर्तमान

 

खान्छौ

 

खादै छौ 

खाएकोछौ 

 

 

भूत

 खायौ 

 खादै थियो 

 खाएको थियो 

 खाएछौ

 खान्थ्यौ

भविष्यत्

 खाने छौ 

 खादै हुने छौ 

 खाएका हुने  छौ 

 

 

  पाठवाट वर्तमान र भूत कालका पाँच पाँच ओटा वाक्यहरु टिप् र ति वाक्यलाई भविष्यत कालमा वदल |

उत्तर – वर्तमानकालका पाँच वाक्य

 • उसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका रुपहरु देखेको छु |
 • प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको छ |
 • आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले विभिन्न कलासंग परिचित हुने मैका पाएका छौ |
 • हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरु हेर्छौ |
 • यस्ता ग्रन्थ चित्रहरु ज्यादै सुक्ष्म रुपमा कोरीन्छन् |

भूत कालका वाक्यहरु

 • छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसले आफुलाई आवश्यक पर्ने चित्रहरु हातले कोर्थे |
 • प्राचिन कालदेखि नै ग्रन्थकोबाहिरी गातामा चित्र बनाइन्थियो |
 • त्यस्ता चित्रहरु हस्तलिखित ग्रन्थहरुमा लेखीएका विषयवस्तु र भावसंग मिल्ने खालका हुन्थे
 • प्राचिन समयमा ग्रन्थमा गत बनाउन प्राय : काठका चिल्ला फल्याकहरु प्रयोग गरिन्थे |
 • यो चित्र वि. स. ९७७ मा राजा शङकरदेवको समयमा बनाइएको थियो |

 

उक्त वाक्यलाई भविष्यतकालमा परिवर्तन गर्दा

 • उसले आफु जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका रुपमा देखेको हुने छ |
 • प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको हुनेक्छ |
 • आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले भिविन्न कालसंग परिचित हुने मैका  पाएका हुनेछौ |
 • हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरु हेर्नेछौ |
 • यस्ता ग्रन्थचित्रहरु ज्यादै सुक्ष्म रुपमा कोरीएका हुनेछन् |
 • छापाखानाकोआविष्कार हुनु भन्दा पहिले मानिसले आफुलाई आवश्यक पर्न चित्रहरु हातले कोर्नेछ|
 • प्राचिन कालदेखिनै ग्रन्थको बाहिरी गातामा चित्र बनाइनेछ |
 • त्यस्ता चित्रहरु हस्तलिखित ग्रन्थहरुमा लेखीएको विषयवस्तु र भावसंग मिल्ने खालका हुनेछन् |
 • ग्रन्थ गाता बनाउन प्राय : काठका चिल्ला फल्याकहरु प्रयोग गरिनेछ |
 • यो चित्र वि.स.९७७ मा राजा शङकरदेवको समयमा बनाइएको हुनेछ |

 कोष्ठमा दिइएको सङकेतको आधारमा तलका वाक्यलाई बदल ;

महेश ग्रन्थ चित्र हेर्छ | ( अपूर्ण भाविस्यत )

उत्तर - महेश ग्रन्थ चित्र हेर्दै हुनेछ |

सरोजले राम्रो चित्र बनाउछ | ( अभ्यस्त भूत )

उत्तर – सरोज राम्रो चित्र बनाउंथ्यो |

फुर्वा खुरुखुरु चित्र कोर्छ | (अपूर्ण भविस्यत )

उत्तर – फुर्वा खुरुखुरु चित्र कोर्दै हुनेछ |

हामी दृश्य चित्र हेर्छौ ( अभ्यस्त भूत

उत्तर – हामी दृश्य चित्र हेर्यो \

उसले राम्रो चित्र बनायो | ( पूर्ण वर्तमान )

उत्तर – उसले राम्रो चित्र बनाएको छ |

सरिताले पौवाचित्र हेरिन् | ( अपूर्ण वर्तमान )

उत्तर – सरिताले पौवाचित्र हेर्दै छन् |

उनीहरुले सङग्रहालयमा चित्रहरु हेरेछन् | ( पूर्ण भविष्यत् )

उत्तर - उनीहरुले सङग्रहालयमा चित्रहरु हेरेका हुनेछन् |

मैले ‘ग्रन्थचित्र’ पाठ पढेँ | ( अपूर्ण वर्तमान )

उत्तर – म ‘ग्रन्थचित्र’ पाठ पढ्दै छु |

 कोष्ठमा दिएको धातु र सङकेतको आधारमा खाली ठाउँ भर |

 • सीता राम्रो चित्र .....| ( बनाऊ ; अपूर्ण भूत )

उत्तर - सीता राम्रो चित्र बनाउदै थिइन् |

 • उसले ताम्रपत्रमा चित्र ......| ( कोर् ; अभ्यस्त भूत )

उत्तर - उसले ताम्रपत्रमा चित्र कोर्थ्यो |

 • सन्तमान धेरै पौवाचित्र .....| ( बनाऊ ; अपूर्ण भूत )

उत्तर - सन्तमान धेरै पौवाचित्र बनाउदै थियो |

 • पासाङले राम्रा राम्रा चित्र .....| ( कोर् ; पूर्ण वर्तमान )

उत्तर - पासाङले राम्रा राम्रा चित्र कोर्दै छ |

 • तिनीहरु छठ पर्वमा धेरै चित्र ......| ( बनाउ सामान्य भविष्यत )

उत्तर - तिनीहरु छठ पर्वमा धेरै चित्र बनाउनेछन् |

 • रामलखनले चित्रमा रङ.........| ( भर ; पूर्ण भविष्यत )

उत्तर - रामलखनले चित्रमा रङ भरको हुनेछ |

 • सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र......... | ( ल्याऊ ; अज्ञात भूत)

उत्तर - सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र ल्याईछन् |

 • हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न...... (सिक् ; सामान्य भविष्यत )

उत्तर - हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न सिक्नेछौ |

 

५.भविष्यत कालमा क्रियापदहरुको प्रयोग गरी पाँच वाक्यमा आफ्नो लक्ष्य बताऊ |

उत्तर – म भविष्यमा चिकित्सक बन्नेछु | आमाबालाई चिकित्सकको महत्वबारे बताउनेछु | उहाहरुले पढ्नका लागि पैसा ऋण दिनुहुनेछ | म मिहिनेत गरी पढ्नेछु | म मिहिनेत गरी पढ्नेछु | डाक्टर भएपछि गाउँमा गएर रोगिहरुको सेवा गर्ने छु |

उत्तर भन :

क) मानब मनलाई लोभ्याउने कला कुन कुन हुन् |

उत्तर - मानब मनलाई लोभ्याउने कला चित्रकला,मुर्तीकला, वस्तुकाल र नर्त्यकाल हुन्

ख)ग्रन्थ चित्र ललित कलाको कुन भेदअन्तर्गत पर्दछ ?

उत्तर –ग्रन्थ चित्र ललित कलाको दृश्यभेद अन्तर्गत पर्दछ |

ग ) कस्ता चित्रलाई गाताचित्र भनिन्छ |

उत्तर – ग्रन्थको बाहिरी गातामा बनाइने चित्रलाई गताचित्र भनिन्छ |

 घ )ताडपत्र कसरी तयार पारिन्छ ?

उत्तर –ताडपत्र ताड रुखका लामा लामा पात सुकाएर तयार परिन्छ |

 

Things to remember
 • It includes every relationship which established among the people.
 • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
 • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
 • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.