व्याकरण

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

व्याकरण

व्याकरण

  • माथिको\ पाठमा ‘हात, माटो, मुठी जस्ता धेरै नाम शब्दहरु प्रयोग भएका छन् | पाठबाट दस ओटा नाम शब्दहरु खोजेर लेख |

उत्तर – मन, आँखा, देश, मुटु, बलभद्र, बिर्खे, आँगन, युग, रामबहादुर, गुराँस

 

  • उदाहरण हेरी अकरण क्रियापद प्रयोग गरि देशको बारेमा पाँच ओटा वाक्यहरु लेख :

उराहरण = रामबहादुर विदेश जानु हुदैन |

वर्षामा जुठे, बिर्खे र सानीहरु अब  भिज्नु हुदैन |

मेची महाकाली कतै पनि’ अलिकति देश दुख्नु हुदैन |

कसैका पनि आखाँहरुबाट पीडाका थोपाहरु खस्नु हुदैन |

उत्तर – अब देशले दु:ख पाउनु हुदैन | देशले अब थिचोमिचो सहनु हुदैन | विकासका गतिहरु अब रिकिनु हुदैन | शिक्षा, यातायात, संचार, स्वास्थ्य आदिको विकासमा बाधा पुग्नु हुदैन | अब कसैले देश छोडेर विदेश जानु हुदैन |

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.