निपात र नामयोगी

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

निपात र नामयोगी

 

निपात - आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नहुने  तर वाक्यमा विभिन्न धारणा, अनुभूति र अभिव्यक्तिलाई सहज रुपले प्रकट गर्न सहयोग गर्ने र भिन्नतासमेत ल्याउन सक्ने अव्यय शब्दलाई निपात भनिन्छ |

 

उदाहरण - 

           क) मलाई त भोक पो लग्यो |

          ख) खै उसको चालचलन ता मलाई थाहा छैन |

          ग) तिमी घर नजाने रे |

          घ) होइन ब्यारे, दिपक स्कूल गएको छ |

          यहाँ माथि प्रस्तुत ' त, पो, खै, ता,रे, ब्यारे ' जस्ता निपात शब्दले वाक्यमा आएका अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ |

 

नामयोगी

नामिक पदसँग जोडिएर वा सम्बन्धित भएर वाक्य भित्रका अन्य पदहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने विभक्ति बाहेकका अव्यय शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ| नामयोगी मुख्यतय नाम, सर्वनाम र विशेषणका पछाडी तथा कहिलेकाहिँ अव्ययका पछाडी विभक्ति झैँ जोडिन आउँछन्|
उदाहरण: ऊ तिमीमाथि अन्याय गर्दै छ|

नामयोगी निम्न प्रकारका हुन्छन्:

 • समयवाचक नामयोगी: पहिले, बित्तिकै, अघि, पछि, पश्चात, उपरान्त आदि|
 • स्थानवाचक नामयोगी: भित्र, बाहिर, तल, माथि, वर, पर, माझ, तर्फ, छेउ आदि|
 • कारणवाचक नामयोगी: कारण, निमित, निम्ति, लागी, खातिर आदि|
 • रीतिवाचक नामयोगी: अनुसार, बमोजीम, भन्दा, मुताविक, झै आदि|
 • अवाधिवाचक नामयोगी: पर्यन्त, सम्म, मात्र, केवल आदि|
 • दिशावाचक नामयोगी: तिर, तर्फ, पट्टि, सामुन्ने आदि|
 • अभाववाचक नामयोगी: बिना, बाहेक, सिवाय, बेगर, अतिरिक्त आदि|
 • सहार्थवाचक नामयोगी: सित, सँग, समेत, सहित, साथै आदि|
 • सटहीवाचक नामयोगी: सट्टा, बापत आदि|
Things to remember
 • It includes every relationship which established among the people.
 • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
 • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
 • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.