विस्मयादिबोधक पद

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

विस्मयादिबोधक पद

विस्मयादिबोधक पद

घृणा ,हर्ष ,दुख , प्रशंसा ,आश्चर्य,शोक खुसी आदि मनको भाव व्यत्त गर्ने अव्यय पदलाई विस्मयादिबोधक पद भनिन्छ|यी शब्द वाक्यको प्रारम्भमा आउछन् र विशेष अर्थ प्रदान गर्दछन्|यो निम्न प्रकार को हुन्छन्|

१)हर्ष/प्रशंसावाचक -आहा ,धन्य , वाह,स्याबास,आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई हर्ष/प्रशंसावाचक पद भनिन्छ|जस्तै

धन्य ! म छ कक्षा पास भए | 

आहा !कति राम्रो मन्दिर रहेछ|

स्याबास! तिमी प्रथम भएको रहेछौ |

२)शोकवाचक -रामराम ,ज्या,कठैबरी आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई शोकवाचक  पद भनिन्छ|जस्तै

रामराम ! हरि त मरेछ |

कठै !त्यो त टुहुरो भएछ |

३)आश्चर्यवाचक-ओहो, ल, आम्मै,आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई आश्चर्यवाचक पद भनिन्छ|जस्तै

ओहो!कति ठुलो सर्प रहेछ |

ल ! पानी पो परेछ |

४)घृणावाचक-छि,छिछि,धत् ,दुरदुर,धिक्कारआदि बुझाउनेअव्यय पदलाई घृणावाचक पद भनिन्छ|जस्तै

छि! कस्तो घिन लाग्दो मान्छे|

थुक्क! तेरो भाग्य |

५)पीडाबोधक -ऐया,उफ्,आस्था,आच्छु आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई पीडाबोधक पद भनिन्छ|जस्तै

ऐया! पेट दुख्यो |

उफ्!कति गर्मी भएको |

आच्छु! कति जाडो |

६) संम्बोधन-ए, हे ,अरे , रे 

ए ! त कता गएको |

हे! मा त्यो काम गर्दिन |

 

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.