म फूल लिएर आउनेछु

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

निबन्ध 

Notes

सन्धी

दुईओटा शब्द वा दुई भाषिक तत्वलाई मिलाएर एउटा शब्द बनाउने क्रममा शब्दको रुप र ध्वनिमा हुने परिवर्तनको प्रक्रियालाई भनिन्छ। यस नोटमा सन्धी र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेक गरिएको छ|

Learn More

काल र तिनीहरुको पक्ष

क्रियापदले देखाउने कामको समयलाई काल भनिन्छ। यस नोटमा काल र तिनका पक्षहरुको बारेमा लेखिएको छ।

Learn More

भाव

भाषामा प्रयोग गर्ने मान्छेको मनोवाद वा आशयलाई बुझाउँदा फेरिने क्रियापदको रुपलाई भाव भनिन्छ। यस नोटमा भाव र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|

Learn More

वाक्यको पहिचान

कम्तीमा एउटा उदेश्य र एउटा विधेय भएको भाषाको अर्थपूर्ण एकाइ नै वाक्य हो। यस नोटमा उदेश्य र विधेयको बारेमा लेखिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.