इमानसिंह चेमजोङ

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

जीवनी 

Notes

इमानसिंह चेमजोङ

- यस नोटमा इमानसिंह चेमजोङको शिक्षा, सेवा ,कृतिहरू बारेमा उल्लेख गरिएको छ| Learn More

कारक र विभक्ति

- यस नोटमा कारकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ |कारकलाई निम्न छ भागमा विभाजन गरिएको छ ति हुन् कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक, सम्प्रदान कारक :अपादान कारक र अधिकरण कारक | साथै विभक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ | Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.