Blogs by Kul Labs

Is Health Only Physical or Mental?

The idea of health is not restricted to only physical or mental condition of a human being, but is also considered to have a social aspect.

Potential for Water Resources in Nepal

The surface water resources produced in Nepal are estimated to be at 198.2 km³/year. If utilized properly, its potential is vast.

Education

In our society, most of the people think that education means going to a place called school or college. Is there all there is to it?

Music: Origin and Application

Music: what it is and who it serves. How it transcends cultures, languages and boundaries.

फोटोसपबाट जादु गरेर जस्तो सामान्य फोटो पनि अब राम्रो

जो कोही मानिसहरूका लागि नयाँ ठाउँमा यात्रा गर्न असम्भव हुन्छ, यी रसियन व्यक्ति तिनीहरूलाई सुन्दर पृष्ठभूमिका अगाडि खडा गरेर सत्य जस्तै देखिने फोटो सम्पादन गरिदिन्छन्।

हाम्रा बाबा बूढो भएपछि के मा खान दिने?

हाम्रो ठुलाबडाको हामीले आदर गर्नु पर्छ भनिएको यो चर्चित बाल कथा।

जिउँदो मान्छेको करामत र यमराज

यमराजले जिउँदो मानिस कस्तो हुँदो रहेछ त भनी जान्नेि विचारले आफ्ना दुतहरूलाई मर्त्यलोकबाट एउटा जिउँदो मानिसलाई यमलोक ल्याउन अह्राए। त्यसपछि के भयो त?

हनुमानले सूर्य निले

हनुमानले आ आ गरेर ठूलो मुख बनाए र सूर्यलाई सर्लक्क निलिदिए। सूर्यलाई निलेपछि हनुमानको शरीर अजङ्गको ठूलो भयो। उनी बिस्तारै उड्दै उड्दै पृथ्वीतिर फर्किए। पृथ्वीमा आइपुगेपछि हनुमानले अचम्म देखे। त्यहाँ चारैतिर अँध्यारो थियो।