Is Health Only Physical or Mental?

The idea of health is not restricted to only physical or mental condition of a human being, but is also considered to have a social aspect.

आजकल क्यान्सरको रोगि किन यति धेरै बढ्दै छन् त?

क्यान्सर सबैभन्दा धेरै सुनिएको तर धेरै जानकारी नभएको रोग हो। क्यान्सरको थुप्रै रुप र किसिम हुन्छन्, र कुनै क्यान्सरको उपचार गर्न मिल्छ, कुनैको मिल्दैन। यो किन त?

Why Are There More Cancer Patients Now Than In The Previous Decades?

Cancer, one of the diseases that doesn’t have a cure, is increasing in its occurrence rapidly. One cancer which was unknown a few years ago could have the most morbidity rate. Why is this happening?

रासायनिक औषधि को घरेलु दुरुपयोग: के तपाईंको बच्चाहरु लागूऔषधमा फसेका त छैनन्?

कुलतमा औषधिहरुको लत लाग्न सक्छ, त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा धेरै विचार पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो बच्चाले कतै यी औषधिको दुरुपयोग त गरेको छैन? होस पुर्याउन जरुरी छ।