दिमाग खराब पार्ने ६ प्रश्नहरु

उत्तरहरु यो पेजको अन्तिम भागमा भेट्नुहुनेछ!

 

 

591c1c8a2bada.jpg

 

 

 

591c1de75e0b1.jpg

 

 

591c1e4db2622.jpg

 

 

 

591c1ebe4a1f7.jpg

 

 

 

591c1f657546d.jpg

 

 

 

591c216976913.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तरहरु:

१. गाडीमा राखिएको spare चक्का

२. पन्जा

३. शब्दकोषमा गलत लेखिने एउटा मात्र शब्द 'गलत' नै हो

४. हामीले खानको लागि प्रयोग गर्ने थाल

५. उमेर

६. हात होइन, चम्चा सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ

 

DISCUSSIONS ABOUT THIS BLOG

No discussion on this blog yet. Be first to comment on this blog